Tag: گمرک سازمان منطقه آزاد

  • منطقه آزاد کیش
    منطقه آزاد کیش

    منطقه آزاد کیش فرصتی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی منطقه آزاد کیش دارای ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی، تجارت و گردشگری است. این منطقه توسط سازمانی که مسئولیت های آن از طرف شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور مشخص شده، اداره می شود. هدف این سازمان فعالیت در […]