Tag: چگونگی آغاز کسب و کار

  • چگونگی آغاز و پیشرفت در کسب و کار
    چگونگی آغاز و پیشرفت در کسب و کار

    کسب و کار و فعالیت های نوپا نیاز به تلاش و وقت زیادی برای پیشرفت و رسیدن به هدف دارند و برای رشد در هر فعالیتی باید به آن زمان داد و عجله نکرد. مساله این است که هنوز عادت‌های ناسالم‌تان را دارید، مانند تغذیه ضعیف، نداشتن خواب کافی، نداشتن وقت بازیابی کافی. مغز هم […]