Tag: فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات

  • افزایش قاچاق با تجارت دستوری
    افزایش قاچاق با تجارت دستوری

    بررسی سیاست‌های تجاری کشور در چند دهه گذشته نشان می‌دهد حمایت از محصولات داخلی با  تجارت دستوری امکان‌پذیر نیست و روش پیش گرفته تنها به توسعه قاچاق در کشور می‌انجامد. تصمیم‌سازان اقتصادی از سال‌های شروع برنامه سوم توسعه، رویکرد تجاری کشور را از سیاست جایگزینی واردات به سمت سیاست توسعه صادرات تغییر دادند و در […]