Tag: فروشگاه اینترنتی

  • توسعه کسب و کار اينترنتي
    توسعه کسب و کار اینترنتی

    ظهور و اوج گیری پدیده اینترنت در سطح جهان شیوه کسب و کار سنتی را تغییر داد و خود به آوردگاه کسب درآمد تبدیل شد تا جایی که فعالان این عرصه در میان بزرگترین کمپانی های صنعتی حضور دارند. به گزارش تواکسیم، درهم تنیدگی زندگی امروز بشر با فضای مجازی به گونه ای است که […]