Tag: صندوق بین‌المللی پول

  • نگاهی به یارانه انرژی در جهان
    نگاهی به یارانه انرژی در جهان

    شاید سابقه بحث بر سر قیمت‌های سوخت و سایر حامل‌های انرژی در ایران به بیش از چند دهه برسد. تقریبا تمام دولت‌های پس از انقلاب با مشکل قیمت‌گذاری روبه‌رو بوده‌اند. برخی معتقد به آن بوده‌اند که برای حمایت از اقشار محروم جامعه، خود را موظف دانسته‌اند تا سوخت و انرژی‌های رایگانی دراختیار آنها قرار دهند […]

  • نگاه WTO به وضعیت تجارت ایران
    نگاه WTO به وضعیت تجارت ایران

    روز شنبه دو نهاد معتبر بین‌المللی گزارش جدیدی از وضعیت تجارت جهانی منتشر کردند. بر این اساس «صندوق بین‌المللی پول(IMF)» در گزارشی با عنوان «گزارش بخش خارجی ۲۰۱۷» شاخص‌های مهم خارجی نظیر وضعیت حساب جاری کشورها و وضعیت تجارت ایران را مورد ارزیابی قرار داد که در ادامه می خوانید. این نهاد در گزارش خود […]