Tag: صادرات و واردات آلمان

  • کاهش صادرات آلمان
    کاهش صادرات در آلمان

    طبق مستنداتی که روز چهارشنبه منتشر شد، در ماه جون بیشترین افت ماهیانه در صادرات آلمان را در بیش از ۲ سال اخیر شاهد بوده ایم. طبق اعلام اداره آمار فدرال آلمان، پس از این که صادرات آلمان ۵ ماه پشت‌سرهم رشد کرد، در ماه جون صادرات ۲.۸ درصد افت داشت. این افت از پیش‌بینی‌های […]