Tag: تسهیلات رونق تولید

  • میزان تسهیلات رونق تولید سال ۹۵

    دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در سال گذشته به ۲۵ هزار واحد تولیدی کشور ۱۷۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت شد. مهدی داداشی زین الدین در نشست اعضاء کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی از استان های موفق کشور در همکاری بانک […]