Tag: تجارت با اعراب

  • فصلی برای تجارت با اعراب
    فصلی برای تجارت با اعراب

    آمارهای ارائه شده در حوزه صادرات به کشورهای عربی گویای آن است که طی ماه‌های اخیر در کشورهای مختلف،این روند تجارت سیری صعودی به خود گرفته است. وضعیت خاص کشور قطر در هفته‌های گذشته موجب شده برای کسب سهمی بیشتر از بازار قطر،رقابتی جدی میان کشورهای مختلف درگیرد. در این میان ایران هم به سهم […]