Tag: بازاریابی کسب و کار

  • کسب و کارهای جذاب برای سرمایه‌گذاران
    کسب و کارهای جذاب برای سرمایه‌گذاران

    جذب سرمایه گذاری در همه کسب و کارهای دنیا نیازمند اهداف بلند مدت است و مدیران باید بتوانند این اهداف را به صورت کمی و کیفی بیان و آنها را به سرمایه‌گذاران خود معرفی کنند. این موضوع یکی از وظایفی است که تیم ارتباط با سرمایه‌گذاران بر عهده دارد.اما دانستن اهداف یک شرکت طبیعتا برای […]

  • چگونگی راه اندازی یک کسب و کار کوچک
    چگونگی راه اندازی یک کسب و کار کوچک

    آمارها نشان می دهند که در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون کسب و کار کوچک در کشور آمریکا وجود دارد که این عدد ۹۹٫۷ درصد کل شرکت های این کشور را تشکیل می دهد. این امر بیانگر رشد سریع این دسته کسب وکارهاست که ضرورت توجه به آن را به طرز چشمگیری افزایش داده […]