Tag: اطلاعات طرح‌های صنعتی

  • وضعیت ۱۸طرح صنعتی در پسابرجام
    وضعیت ۱۸طرح صنعتی در پسابرجام

    در این گزارش وضعیت قراردادهای نهایی و نیمه نهایی در حوزه صنعت ۹۶ بررسی می شود. اطلاعات طرح‌های صنعتی که قرار‌دادهای آنها نهایی شده یا در مرحله نیمه نهایی قرار دارد برای سال جاری اعلام شد. برای نهایی شدن این قراردادها نیز سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران پیش شرط‌هایی در نظر گرفته که در […]