مطالب مربوط به دسته بندی : مقالات اقتصادی

 • تاثير سیرت مدیر بر رفتار کارمندان
  تاثير رفتار نيکو بر رفتار کارمندان

  هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر سیرت مدیر بر اعتماد، رفتار شهروندی سازمانی، و تسهیم دانش کارکنان و رفتار کارمندان است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد است که روایی صوری آن را خبرگان و پرسش‌‌شوندگان تأیید کرده‌اند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایای مرکب (CR) محاسبه و تأیید شد. […]

 • مدیریت در گستره تاریخ
  مدیریت در گستره تاریخ

  هدایت قهرمانی-کارشناس ارشد مدیریت مدیریت اثربخش منابع، مفهومی است که به گفتۀ دانیل ورن در کتاب تکامل اندیشۀ مدیریت، می‌تواند به پادشاه بابل یعنی حمورابی بازگردد. مدیران باستان، قانونی مشتمل بر مثلاً ۲۸۲ بند تدوین می‌کردند که تمامی معاملات، کسب و کار، رفتارهای شخصی، روابط بین افراد، دستمزدها، مجازاتها و دیگر موضوعات اجتماعی را در […]

 • رسانه‌‌های اجتماعی و فروش محصول
  رسانه‌‌های اجتماعی موثر در معرفی و فروش محصول

  علی‌اکبر اکبری‌تبار* در این مقاله به دنبال معرفی ابزار‌های ساده از میان گونه‌‌های مختلف رسانه‌‌های اجتماعی و نیز راهکار‌های آسان جهت استفاده از این ابزارها در جهت معرفی و ترویج برند هستیم. بسیاری از نویسندگان و یا ناشران برای بازاریابی در اینترنت، روش فروش مستقیم را دنبال می‌کنند که از روش‌‌های قدیمی بازاریابی است. در […]

 • جادوی رهبران فکری در بازاریابی اجتماعی
  جادوی رهبران فکری در بازاریابی اجتماعی

  مریم علی‌اکبری* یکی از روش‌های مطرح در بازاریابی، امروزه، بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی مجازی است؛ فضایی که به‌سرعت رشد کرده و ساختار ارتباط بین فردی جامعه را دستخوش تغییر نموده است. صرف حضور در شبکه یا داشتن فعالیت در آن به معني بازاریابی در شبکه نيست. بازی در فضای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی مجازی فراگیری قواعدی […]

 • ضرورت تغییر ریل صادرات ایران
  ضرورت تغییر ریل صادرات ایران

  پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، در مقاله‌ای با بررسی تجربه اندونزی و واقعیت‌های اقتصاد ایران، بر ضرورت تغییر ریل در اقتصاد از توسعه صادرات به جایگزینی صادرات تاکید دارد. سلطانی همچنین یک بسته پیشنهادی برای تعمیق تولید در کشور و افزایش ارزش افزوده در جهت اصلاح و تغییر مسیر کنونی ارائه داده است. اقتصاد […]

 • بازاریابی اجتماعی از نظر تا عمل
  بازاریابی اجتماعی از نظر تا عمل

  مهدی محمدی* بازاریابی اجتماعی، پیاده سازی سیستماتیک بازاریابی به همراه مفاهیم و روش‌های دیگر برای نیل به اهداف خاص رفتاری برای یک کالای اجتماعی است. بازاریابی اجتماعی می‌تواند جهت ترویج کالاهای شایسته مورد استفاده قرار گیرد تا جامعه را به سمت پرهیز از کالاهای غیر شایسته، سوق دهد و در کل سلامت جامعه را تضمین […]

 • نقش اتاق های مشترک در روابط اقتصادی
  نقش اتاق های مشترک  در روابط اقتصادی

  مصطفی مالکی تهرانی* اقتصاد ایران درطول حیات خود همواره با چالش هایی روبرو بوده و در این میان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی ایران نقشی انکارناپذیر برعهده داشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تشکل‌ها و انجمن های موجود در عرصه تولید و تجارت در صورت هماهنگی و تعامل بیشتر می توانند […]