چاپ كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ در آستانۀ چاپ و نشر قرار دارد.

چاپ كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦

سازمان توسعه تجارت ایران

علي علي‌آبادي فراهاني با اعلام خبر فوق افزود: كتاب مقررات صادرات و واردات سال جاري حاوي اصلاحات نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده سازمان جهاني گمرك است كه به لحاظ تغييرات حاصله از جمله “فناوري” و “تجارت” هر پنج سال يكبار به روز رساني مي‌گردد.

وي خاطر نشان كرد كه آخرين نسخۀ به روز شده نمانكلاتور در سال ٢٠١٢ ميلادي (سال١٣٩٠-١٣٩١) اعمال گرديده است و جديدترين نسخه نيز از اول سال ٢٠١٧ قابل اجرا است. نكتۀ مهم و قابل توجه اينكه سازمان جهاني گمرك با پيش‌بيني‌هايی که  به‌ عمل آورده، براي اولين بار اصلاحات مربوط به سال آتي ميلادي (٢٠١٨) را نيز همزمان با اصلاحات سال ٢٠١٧ اعمال و اعلام نموده و لزوم اعمال اصلاحات مذكور در این كتاب از ضروريات بخش بازرگاني كشور است.

علي آبادي همچنان متذكر شد اصلاحات موصوف در آذر ماه ١٣٩٥ براي درج در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است.

مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اصلاحات جديد مصوب ١٣٩٦/٣/٢١ هيئت محترم وزيران افزود: تغييرات جديد شامل “ايجاد” يا “حذف” رديف تعرفه ها و “اصلاح شرح كالا” و تغيير در “مندرجات ذيل يادداشت” فصول مختلف كتاب مقررات صادرات و واردات است كه در چاپ آن لحاظ گرديده است.

همچنين ساير تغييرات مصوب هيئت محترم وزيران در سال ١٣٩٥ كه در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٥ درج نشده بود در كتاب سال جاري اعمال گرديده است.

وي اضافه كرد با توجه به اينكه آمار بازرگاني خارجي بر مبناي رديف تعرفه‌هاي جدول طبقه بندي كالا تهيه مي‌گردد و ثبت سفارش كالا بر اساس كدهاي تغيير يافته انجام خواهد شد لذا ضرورت اجراي اصلاحات موصوف در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *