مزایای حذف فرایند ثبت سفارش

معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی ایران گفت:ماده ۵۷ قانون رفع موانع و تاکید برحذف مجوزهای غیرضرور و کوتاه تر فرایندهای کسب و کار صادرات و واردات بر حذف فرایند زمانبر ثبت سفارش تاکید دارد که تحقق این مهم منجر به رونق فعالیت بازرگانی خواهد شد.

مزایای حذف فرایند ثبت سفارش

مظفز علیخانیمظفز علیخانی

مظفز علیخانی روز چهارشنبه درحاشیه نشست بررسی مشکلات بازرگانان اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ارتباط با موارد مطرح شده دراین نشست افزود: در صورت حذف نشدن فرایند ثبت سفارس کنترل اسناد در بعد گواهی های فنی، ارزش کالا و نظام تعرفه در گمرک انجام شود که هنگام رسیدن کالا به گمرک براساس سامانه الکترونیکی تنها اسناد کنترل شود و کالا از مسیر سبز و زرد ترخیص و انباشت کالا در گمرک به حداقل ممکن برسد.

وی ادامه داد: برخی از کالاها نیز واردات آنها تنها برای اشخاص حقوقی مجاز شمرده شده که این نکته نیز با قانون های اساسی، تجارت و همچنین قانون صادرات و واردات در تعارض است و اشخاص حقیقی نیز به همین نسبت می تواند فعالیت داشته که در این زمینه نیز اتاق پیگیری هایی انجام داده است.

معاون اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با کارت های بازرگانی نیز گفت: طرح پیگیری صدور کارت های بازرگانی پنج ساله به تصویب کمیسیون ماده یک اتاق بازرگانی ایران رسیده و اصلاحیه شرایط صدور کارت های بازرگانی پنج ساله نیز تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده که امیدواریم زودتر شاهد نتیجه آن برای تسهیل در فعالیت بازرگانان باشیم.

وی اظهار داشت: براساس نظام رتبه بندی یا مقررات کنوانسیون کیوتو در فرایند تجاری تسهیلات تجاری بیشتری برای افراد خوشنام لحاظ شود.

علیخانی ادامه داد: افراد خوشنام دارای سابقه در امتیازات مربوط به برخورداری از تسهیلات وزارتخانه ها باید بتوانند از مسیر سبز استفاده و در تمدید کارت نیز اعتبار کارت آنها از ارزش بیشتری برخوردار شود.

وی با اشاره به اینکه صادرات در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته و دولت نیز صادرات را مهم ترین اولویت کشور لحاظ کرده گفت: با اجرا پرداخت مشوق و یارانه های صادراتی و تشویق خادمان صادرات در گمرک و شبکه بانکی و دیگر نهادها باید زمینه تسهیل صادرات فراهم شود.

علیخانی ادامه داد: شایسته است آنهایی که به نوعی خادمان عرصه صادرات لقب گرفته اند نیز در روز صادرات در کنار صادر کنندگان نمونه تجلیل شوند تا از این طریق زمینه ترغیب بیشتر آنها برای حمایت از صادرات فراهم شود.

وی تاکید کرد: منافع صادرات به منافع ملی برمی گردد از این رو باید زمینه رونق آن بیش از پیش در سطح کشور فراهم شود.

علیخانی در ارتباط با ضرائب مالیاتی نیز گفت: این مالیات هاضریب هایی بالا دارند که این امر نیازمند بازنگری است و مالیات باید براساس درآمد باشد و ملاک تشخیص آن سرمایه و فروش نباشد.

وی همچنین با ضرورت اعتماد بیشتر به بخش خصوصی اقتصاد کشور گفت: اگر جایی تخلفی وجود دارد قانون باید به نحوی نباشد که ۹۹ درصد افراد خوشنام فدای آن یک درصد متخلف شوند.

علیخانی گفت: در صورت بها ندادن به افرادخوشنام آنها بتدریج از متن اقتصاد خارج شده که این موجب افزایش قاچاق، تجارت غیرقانونی و غیررسمی می شود و بطور طبیعی اقتصاد زیرمینی را گسترش خواهد داد.

 منبع: ایرنا

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *