روش مقابله با تحریم‌های اقتصادی

اولادقباد: اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی است

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به افزایش سالانه جمعیت متقاضی کار خواستار هدفگذاری مشخصی برای رشد اقتصادی بالاتر و نرخ بیکاری تکرقمی شد.

مقابله با تحریم‌های اقتصادی

مقابله با تحریم‌های اقتصادی

فریده اولاد قباد در گفتوگو با ایسنا، اقتصاد مقاومتی را روشی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی، روزافزون باشد چرا که مشخصه اصلی یک اقتصاد مقاوم انعطافپذیری در برابر شوکهای خارجی است.

وی اضافه کرد: افزایش تولید، سرمایهگذاری و اشتغال برای رفع چالشهای موجود نیازمند سیاستها و برنامههای بلندمدت است. از جمله این چالشها مشارکت ناکافی بخش خصوصی، رقابتپذیری کم اقتصاد، عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی کشور و بالا بودن ریسک در اقتصاد و پایین بودن بهرهوری سرمایهگذاری در کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری در فضای کسب و کار، وجود قوانین و مقررات متعدد و ناسازگار و وابستگی به درآمدهای نفتی، خاطرنشان کرد: متأسفانه نظام تأمین مالی کشور ما وابستگی شدیدی به بانکها دارد و ما شاهد پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در فعالیتهای تولیدی هستیم.

ضمن اینکه طبق آمارهای رسمی طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به ۸ میلیون نفر به جمعیت متقاضی کار افزوده میشود و برآوردها حاکی از افزایش سالانه نیروی کار است لذا، رشد اقتصادی بالاتر و نرخ بیکاری تک رقمی باید در اولویت کاری قرار گیرد.

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم بهبود محیط کار و تقویت توان رقابت پذیری، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و افزایش شفافیت، تصریح کرد: در همین راستا استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی، توسعه پیوند بین صنایع، اصلاح برنامههای آموزش عالی برای انطباق با نیازهای بازار و افزایش مهارتهای درسی و فراگیر کردن سامانههای خدمات الکترونیکی میتواند کمک شایانی به رشد اشتغال کند.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاههای اقتصادی برای استفاده از فناوریهای داخلی و توسعه صندوقهای حمایت از کارآفرینی، افزود: در این راستا باید تمهیدات لازم را برای حمایت از مشاغل سبز و همچنین بهرهگیری از دانشآموختگان دانشگاههای برتر در صنعت برای پیشگیری از پدیده مهاجرت مغزها بیندیشیم و استانداردهای فنی و حرفهای را متناسب با نیاز بازار کار بازنگری کنیم و مشاغل خانگی که مهمترین نقطه شروع اشتغال است را ترویج و تقویت کنیم.

منبع: ایسنا

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *